De vereniging BedrijvenBelang Westvlietweg (BBW) bestaat inmiddels al weer bijna 20 jaar. In 1998 is de BBW opgericht door een aantal ondernemers om de belangen te behartigen voor alle ondernemers op ons bedrijventerrein aan de Vliet. Toen waren de doelstellingen van de BBW om meer samenhang te creëren binnen het bedrijventerrein, de geplande uitbreidingen in goede banen te leiden, het onderling zakendoen te bevorderen en de gezamenlijke belangen richting overheid goed te behartigen. De doelstellingen zijn door de jaren heen hetzelfde gebleven maar de accenten verschillen. Met de Gemeente bespreken we regelmatig de knelpunten op het terrein. De zorg om een goede infrastructuur, beheer en onderhoud in openbaar gebied maar ook op het eigen terrein, blijft een voortdurend punt van aandacht.

Een goed functionerend bedrijventerrein levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid in de regio. BBW richt zich op alle bedrijven die gevestigd zijn in het gebied tussen Westvlietweg, Winkelhaak, A4 en sportpark De Groene Zoom.

Daarnaast willen we het onderling zaken doen bevorderen. Een nieuwe website met de mogelijkheid om interactief nieuws of bedrijfsinformatie uit te wisselen kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Via deze website zullen wij u op de hoogte houden van nieuwtjes van belang voor alle ondernemers die lid zijn van BedrijvenBelang Westvlietweg